skip to Main Content

Aansprakelijkheid

AlleenCrematies.nl stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze activiteiten en een bezoek brengt aan de internetsite. Hoewel de informatie op deze site zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen te allen tijde mogelijk. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. AlleenCrematies.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
De internetsite van AlleenCrematies.nl wordt regelmatig gecontroleerd op computer- virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.
AlleenCrematies.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Verantwoordelijkheid

Iedere bezoeker van de informatie op deze website is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de bezoeker zelf worden gebruikt.
De bezoeker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

Auteursrechten voorbehouden

De bezoeker is verplicht aanwijzingen van AlleenCrematies.nl omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.
Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden.

Externe links

Deze internetsite bevat links naar andere sites. AlleenCrematies.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een van deze sites.

E-mail verkeer

Door AlleenCrematies.nl verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. AlleenCrematies.nl staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze website en de disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Heeft u vragen of opmerkingen ten aanzien van deze website, mail ons.

Back To Top