skip to Main Content

Verzorgt u helemaal geen begrafenissen?

Nee, wij verzorgen inderdaad uitsluitend crematies. Het aantal crematies in Nederland is reeds jaren aan het stijgen ten opzichte van begrafenissen.

Ik heb al een pakket gekozen en betaald. Kan ik dan nog wat extra's regelen?

Ja, dat kan. In het telefoongesprek met de uitvaartleider kunt u dat aangeven. De uitvaartleider neemt met u de nieuwe wensen door. In geval van een Basis Crematie vindt er dan een uitbreiding plaats naar een Plus Crematie. In geval van een Plus Crematie vindt een uitbreiding plaats naar een Maatwerk Crematie. Het verschil zal met een aparte factuur naast de factuur voor het eerder afgenomen pakket bij u in rekening gebracht worden.

Ik heb polissen. Kan ik daarmee betalen?

Een crematie kan altijd geregeld worden, ongeacht waar en op welke manier men verzekerd is. U kunt de polis(sen) eenvoudig zelf afhandelen. Als de betreffende verzekeringsmaatschappij inmiddels niet meer bestaat, kunt u in dit document snel nagaan bij wie uw oude polis is ondergebracht. Staat uw oude verzekeraar er niet bij dan kunt u bij De Nederlandsche Bank navragen wie de rechtsopvolger is. Het informatienummer daarvoor is 0800 020 1068.

Heeft u geen polis meer maar weet u zeker dat er een polis moet zijn dan kunt u zich richten tot het Verbond van Verzekeraars. Hiervoor gelden wel spelregels. Op de website www.vanatotzekerheid.nl vindt u de spelregels en mogelijkheden om een aanvraag te doen, per post of digitaal.

Is de verzekeraar bekend, stuur dan de volgende gegevens op:

  • Een brief met handtekening van de opdrachtgever van de uitvaart waarin u verzoekt om over te gaan tot uitbetaling van de verzekering(en). Geef hierin ook uw contactgegevens op.
  • De originele polis(sen).
  • Een kopie van de akte van overlijden.
  • Een kopie van de uitvaartnota of begroting van de uitvaartkosten waaruit blijkt dat de ontvanger van de uitkering de opdrachtgever van de uitvaart is. Dit in verband met de begunstigde zoals vermeld in de polisvoorwaarden.
  • Een kopie van een identiteitsbewijs aan wie de uitkering moet worden overgemaakt.
  • Een kopie van een identiteitsbewijs van de opdrachtgever van de uitvaart. Dat is nodig als de uitkering overgemaakt moet worden op het IBAN-nummer van de overledene.
  • Een kopie van een recent afschrift van de IBAN-rekening waarop de uitkering met worden overgemaakt.

Kan ik ook contant afrekenen?

Ja, dat kan. Als u dit bij de aanvraag opgeeft leggen wij u tijdens het telefoongesprek graag uit hoe u dit kunt doen.

Kan ik bij een Basis Crematie ook afscheid nemen?

Ja, dat kan. U zult dit zelf moeten regelen voordat de overledene wordt opgehaald. In het telefoongesprek hoort u wanneer de overledene voor de crematie wordt opgehaald.

Mogen we meerijden naar het crematorium?

Nee, in principe niet. Informeer naar mogelijkheden bij een Plus of Maatwerk Crematie. Dat kan via ons contactformulier of via telefoon 085-303 26 50.

Mag ik het rouwcentrum kiezen?

Bij een Basis Crematie wordt de overledene opgehaald en overgebracht naar een uitvaartcentrum tot het moment van crematie. Er is geen bezoek mogelijk.

Bij een Plus Crematie wordt de overledene thuis opgebaard of overgebracht naar een door AlleenCrematies.nl vast te stellen rouwcentrum.

Bij een Maatwerk Crematie is meer sprake van een reguliere uitvaart. U kunt dan ook één van de deelnemende rouwcentra kiezen.

Kan ik het crematorium kiezen?

Alleen bij Maatwerk Crematie. Informeer hierover bij de uitvaartleider. Dat kan via ons contactformulier of via telefoon 085 – 303 26 50

Wat wordt onder een extra rouwbezoek verstaan?

Een extra rouwbezoek is een optie die gekozen kan worden als men bij het uitvaartcentrum nog een keer met de directe naasten een afscheidsbezoek wil brengen aan de overledene voordat de uitvaart plaatsvindt. Dit is dus geen condoleancebezoek waar familie, vrienden en belangstellenden afscheid kunnen nemen van de overledene.

Wat is een 24-uurs suite?

Bij een 24-uurs suite heeft u de mogelijkheid om op elk gewenst tijdstip (24 uur per dag) de overledene te bezoeken. Dat geldt voor een vooraf afgesproken periode. U ontvangt een sleutel tot de ruimte waar de overledene is.

Wat is een technische crematie?

Een technische crematie is een crematie waarbij  de overledene in het crematorium direct naar de crematieruimte wordt gebracht. Er is geen bijeenkomst voor of na de crematie. De prijs kan laag blijven omdat u verder geen enkele faciliteit van het crematorium gebruikt. In feite is bij de Basis Crematie sprake van een technische crematie.

Ik weet niet wanneer het overlijden plaats zal vinden. Kan ik dan nu al de crematie regelen?

In principe regelen wij crematies die direct uitgevoerd kunnen worden. Wij raden echter aan om hierover toch met ons contact op te nemen.
Back To Top